Infrastrukturlösning på Telia

  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Uppgradera och byta existerande infrastrukturlösning inom IAM

  Arctic Group har medverkat som nyckelresurser i två projekt som båda haft till uppdrag att uppgradera eller byta existerande infrastrukturlösning inom IAM-området.

  I det ena uppdraget byttes servrar samt test- och produktionsmiljöer inom samma plattform.

  I det andra uppdraget byttes hela plattformen ut och migrerades till ny public cloud lösning.

  Båda uppdragen resulterade i en effektivare och stabilare plattform och därmed en bättre leverans till både kund och interna användare av ett stort antal applikationer och dess respektive SSO-lösning.

  Som övergripande projektledare för båda projekten har jag haft stor insyn i både det taktiska och operativa arbetet inom projektteamet.

  Arctic Group har med sin långa erfarenhet av vår tidigare legacy plattform och sina kunskaper inom Identitet och Säkerhet varit viktiga resurser i samtliga leveranser och agerat i olika nyckelroller såsom Migration Leads och Technical Experts. Dessutom har de hela vägen haft en positiv approach och varit lätta att samarbeta med.

  Jenny Silven, Senior Project Manager | CPS, COO Office, PPMO

   

  Kundberättelser

  Våra kundberättelser
  Våra kundberättelser