Arctic Group ställer in event

    Arctic Group ställer in eventet Nyckeln till bättre säkerhet till följd av rådande läge med COVID-19.

    Tack för det stora intresset kring det här ämnet som i dagsläget verkar vara högaktuellt med tanke på alla som tvingas arbeta hemifrån och har svårigheter att säkert logga in till företagets IT-system.

    Då intresset varit stort och frågorna många så har vi producerat ett inspelat webinar om förutsättningar för att skapa en säker verksamhet tillsammans med Yubico som ni kan titta på här.

    Har ni behov av akut hjälp inom detta eller behov av att köpa säkerhetsnycklar kontakta Anders Rönnquist tel. 070 272 65 63, mail anders.ronnquist@arcticgroup.se

    Läs mer https://www.arcticgroup.se/yubikey/